Id - Simon Abrahamsson Norén

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:600
längd:
fångstplats:Dalbergså
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:1999-07-25
uppdaterad:2015-07-28 19:26:15