Bergstubb - Magnus Durell

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:4
längd:5
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Kubong
fångstdatum:2015-07-31
uppdaterad:2015-08-01 00:09:52