Guldfisk - Rasmus Bäcklund

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:10
längd:12
fångstplats:Damm Bohuslän
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2015-07-24
uppdaterad:2015-08-01 22:26:25