foto: Patrik Andersson

Atlantisk bonito - Patrik Andersson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:940
längd:44
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Vobbler
fångstdatum:2015-08-01
uppdaterad:2015-08-01 22:33:00