Atlantisk bonito - Ulf Noreman

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1050
längd:48
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2015-08-01
uppdaterad:2015-08-03 07:22:46