Ål - Martin Ödmar

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:2085
längd:
fångstplats:Mjörn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1991-07-18
uppdaterad: