Öring - Martin Ödmar

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1685
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Spinn
bete:Viking Herring
fångstdatum:1990-03-10
uppdaterad: