Bäckröding - Martin Ödmar

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:650
längd:
fångstplats:Kullsjön
metod:Spinn
bete:Spinnare
fångstdatum:1986-07-18
uppdaterad: