Stäm - Martin Ödmar

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:200
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2012-03-30
uppdaterad: