Braxen - Martin Ödmar

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:3830
längd:
fångstplats:Sävelången
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2005-07-01
uppdaterad: