Sutare - Martin Ödmar

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2200
längd:
fångstplats:Sävelången
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2005-06-13
uppdaterad: