Björkna - Martin Ödmar

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:230
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2012-03-30
uppdaterad: