foto: Peter Nilsson

Atlantisk bonito - Kjell Svensson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1030
längd:47
fångstplats:Bua
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2015-08-01
uppdaterad:2015-08-04 10:06:11