Atlantisk bonito - Adam Alexanderssson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1140
längd:49
fångstplats:Ringhals
metod:Spinn
bete:Wiggler
fångstdatum:2015-08-04
uppdaterad:2015-08-04 17:07:14