Atlantisk bonito - Ludwig Essén

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:2000
längd:56
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Jiggyfly
fångstdatum:
uppdaterad: