Gräskarp - Ludwig Essén

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:4000
längd:72
fångstplats:Damm Västra Götaland
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: