Gädda - Ludwig Essén

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:5800
längd:102
fångstplats:Vällsjön
metod:Trolling
bete:Westinjätte
fångstdatum:
uppdaterad: