Makrill - Ludwig Essén

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:750
längd:44
fångstplats:Bohuslän
metod:Flugfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: