Benlöja - Martin Ödmar

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:20
längd:
fångstplats:Kyrksjön
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2001-07-15
uppdaterad: