Sarv - Martin Ödmar

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:880
längd:
fångstplats:Tidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2012-04-18
uppdaterad: