Skrubbskädda - Ludwig Essén

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:45
fångstplats:Lysekil
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: