Nors - Martin Ödmar

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:30
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Pimpel
bete:Vertikal
fångstdatum:2004-03-05
uppdaterad: