Färna - Martin Ödmar

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:2640
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Spinn
bete:Rapala
fångstdatum:2012-06-29
uppdaterad: