Groplöja - Kjell Svensson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:5
fångstplats:Skinnargölen
metod:Flötmete
bete:Deg
fångstdatum:2015-08-11
uppdaterad:2015-08-12 08:09:36