Groplöja - Adam Alexanderssson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:4
längd:8
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2015-08-12
uppdaterad:2015-08-13 07:10:50