Bäckröding - Adam Alexanderssson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:34
längd:16
fångstplats:Mullsjö
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2015-08-11
uppdaterad:2015-08-13 07:10:52