Småspigg - Anders Henriksson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-08-13
uppdaterad:2015-08-13 12:04:44