Atlantisk bonito - Anders Henriksson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1125
längd:46
fångstplats:Bua
metod:Bombarda
bete:Fluga
fångstdatum:2015-08-08
uppdaterad:2015-08-13 12:04:46