Karp - Martin Ödmar

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:380
längd:
fångstplats:Svartetjärn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2009-05-24
uppdaterad: