Sik - Martin Ödmar

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:510
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2012-02-21
uppdaterad: