Gråsej - Martin Ödmar

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:7630
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Upphängare
fångstdatum:2007-05-12
uppdaterad: