Makrill - Martin Ödmar

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1227
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:1988-07-30
uppdaterad: