Sandskädda - Martin Ödmar

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:410
längd:
fångstplats:V Mäseskär
metod:Mete
bete:Tobis
fångstdatum:2001-06-02
uppdaterad: