Större kantnål - Martin Ödmar

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:90
längd:41
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-09-09
uppdaterad:2015-09-11 17:35:30