Skrubbskädda - Martin Ödmar

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1016
längd:
fångstplats:Önnered
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:1994-11-11
uppdaterad: