Rödspätta - Martin Ödmar

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:1570
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2012-10-23
uppdaterad: