Fjärsing - Martin Ödmar

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:530
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:2009-08-07
uppdaterad: