Gädda - Anton Berglund

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:8910
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: