Id - Anton Berglund

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:1240
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: