Lax - Anton Berglund

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: