Mindre kungsfisk - Anton Berglund

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:425
längd:
fångstplats:Nidingen, 39 metarn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: