Oxsimpa - Anton Berglund

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:150
längd:
fångstplats:Basteviksholmen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: