Blågylta - Martin Ödmar

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:724
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2000-06-29
uppdaterad: