Ruda - Anton Berglund

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:325
längd:
fångstplats:Svankällan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: