Röding - Anton Berglund

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:3240
längd:
fångstplats:Vätttern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: