Glyskolja - Martin Ödmar

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:263
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Mete
bete:Sej
fångstdatum:2008-04-01
uppdaterad: