Sutare - Anton Berglund

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svankällan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: