Svart smörbult - Anton Berglund

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekilshamn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: