Ål - Anton Berglund

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:830
längd:
fångstplats:Lysekils hamn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: