Asp - Jonas Berglund

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:1440
längd:
fångstplats:Kalmar Sund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: